Vårterminen 2014

Svenska skolan drar igång 11 januari, med barngruppen för barn 0-12 år, uppdelad i tre grupper, Älgarna, Kråkorna och Myggorna. Vi träffas och har lektioner i svenska, sjunger svenska sånger, läser böcker, leker lekar på svenska och pysslar. De större barnen lär sig det svenska alfabetet och vi försöker oss på att läsa och skriva och mycket mycket mer.


OM SVENSKA SKOLAN I BOLOGNA

Tanken med skolan är att kunna ge våra halvsvenska (och utlandssvenska) barn hjälp och stimulans med att utveckla det svenska språket och samtidigt ta del av svenska traditioner och kultur i gemenskap med andra svenskar.


Undervisningen organiseras av föräldrar i föreningen som brinner för att barnen ska bli tvåspråkiga, hitta sin svenska identitet och kunna uttrycka sig fullt ut på svenska, gärna både i tal och skrift.


Barnen har olika nivåer på svenska, främst på grund av hur mycket familjen har lagt vikt på att barnen ska lära sig svenska. Vissa behöver kanske stimulans för att prata mer svenska, andra kanske redan är helt tvåspråkiga men behöver hålla svenskan vid liv genom övning med andra. Dessutom, om man behärskar det talade språket innebär det inte att man kan läsa och absolut inte skriva språket.


Vi anpassar undervisningen till barnens olika behov. Med de mindre barnen, 2-5 år, leker vi olika rollspel för att få dem att öka ordförrådet, läser böcker så de övar på förståelse och sjunger sånger som hjälper dem med svenskan.

De äldre barnen från 5 år och upp jobbar mer med bokstäver, uttal, ord, begrepp och associationer. Varje lektion har ett tema som man jobbar med på olika sätt. Vi gör talövningar, skrivövningar och så leker vi och skrattar en massa!


Det viktigaste tycker vi är att skapa en gemenskap där det barnen har gemensamt är det svenska språket och att de förknippar det med något bra, roligt och positivt. Att de längtar tills det är dags för nästa gång att åka till svenska skolan.


Vill ni veta mer om Svenska skolan i Bologna, kontakta Emma på emma@boibo.it


Skolansvarig:

Emma Ageberg

emma@boibo.it

SVENSKA SKOLAN i Bologna

Skolstart

Lördagen den
11 januari sätter höstterminen igång igen!

Copyright © 2010 BOiBO.

All rights reserved.


INTRESSEANMÄLAN ladda ner härSkolforening_files/Intresseanma%CC%88lan%20till%20SVENSKA%20SKOLAN%20i%20Bologna.doc
För mer info om Kompletterande svensk undervisninghttp://www.skolverket.se/sb/d/477