BOiBO är en ideell förening som ger oss svenskar bosatta i Bologna möjligheten att underhålla det svenska språket och våra traditioner, samt att sprida kunskapen om det svenska språket, Sverige och dess kultur i Italien.NYHET!!

BOiBO har nu en samlingslokal, där vi har svenska skolan, ett litet bibliotek och anordnar olika event.


BOiBO bloggar! Klicka här för att kolla in vår blogg.

Copyright © 2010 BOiBO.

All rights reserved.


Se vårt
progam 
för våren 2014Program.html

Välkommen till BOiBOs hemsida


Kontakta BOiBO

info@boibo.it